EN

hizmetlerimiz

ARAŞTIRMA ve ÜRETİM (UPSTREAM)

Araştırma ve Üretim (Upstream), çoğunlukla yeraltındaki veya su altındaki ham petrol, doğal gaz, jeotermal enerji ve su kaynağının keşif ile sondaj kuyuları, sonradan yapılan sondaj işlemleri, geri kazanma ve kuyu faaliyetleridir.

Araştırma ve Üretim (Upstream) alanında verdiğimiz hizmetler;

- Sondaj Mühendislik hizmetleri,

- Jeoloji Mühendislik hizmetleri,

- Rezervuar Mühendislik hizmetleri,

- Kuyu Tamamlama Mühendislik hizmetleri,

- Workover ve Kuyu Servis hizmetleri,

- Sondaj ve Kuyu malzemesi temini,

- Uzman teknik saha personeli ve mühendis temini

olmak üzere yedi ana grup altında toplanır.

upstream.jpgupstream1.jpg