EN

hakkımızda

HAKKIMIZDA

Modern dünyanın ihtiyaçları kapsamında, tuz kuyularından nükleer atıkların depolanmasına kadar farklı hizmet amaçları için birçok kuyu kazılmaktadır. Kuyuların hizmet amaçlarının stratejik önemleri yanısıra, kazılmaları sırasında kullanılan yöntem ve teknolojiler, kuyuların ait olduğu projelerin toplam kalitelerinin belirlenmesinde de önem arz etmektedir.

Bu yüzden, PETROBEE sondaj projelerindeki kuyuları hedef derinliklerine göre değil, risk yönetimi ve iş takvimini esas alarak gerekli olan insan gücü ve teknolojilerine göre değerlendirir.

ÇALIŞMA ŞEKLİMİZ

Firmamız, Petrol,Doğalgaz, Jeotermal sıcak ve yeraltı soğuk Su kaynaklarının insanlığın kullanımına sunulması için gerekli olan sondaj, üretim ve rezervuar gibi arama ve geliştirme (Upstream) ve  doğalgaz depolama kuyuları, yerüstüne çıkarılan kaynakların iletimi (Midstream) ve işlenmesi (Downstream) konularında teknik danışmanlık ve lojistik destek vermek amacıyla 2015 yılında kurulmuş olan bağımsız bir Mühendislik Şirketidir. 

PETROBEE, enerji piyasasında onlarca yıllık tecrübesi ile enerji kaynakları geliştiren teknik ve lojistik hizmetlerini de içeren bir ortaklık sunmaktadır. Şirketin uluslararası tecrübeli kadrosu ile bir projenin baştan sonuna kadar gerekli olabilecek planlama, kaynak ayırma, kaynakları yönetme, uygulama, uygulama sonuçlarını değerlendirme ve bilgilendirme basamaklarını içeren kapsamlı mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Planlama.pngKaynakayrma.pngKaynaklarynlendirme.pngUygulama.pngBilgilendirme.pngDeerlendirme.png

DANIŞMANLIK SUNDUĞUMUZ ALANLAR

YÖNETİM SİSTEMİMİZ

PETROBEEMANAGEMENTSYSTEMTRKE.png


Hakkmzda1.jpgHakkmzda.jpgme.jpg