EN

hizmetlerimiz

JEOLOJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Jeoloji mühendislik hizmetlerimiz ile jeolojinin (yer malzemeleri ve yer süreçleri biliminin) profesyonel mühendislik uygulamalarını, mineral kaynaklarının araştırma ve keşfini, yerüstü ve yeraltı yapı mühendisliği problemlerini, yeraltı suyu ve jeotermal enerji konularını ve ilgili problemleri sizin adınıza araştırmaktır. Özel jeolojik araştırmalar gerektiren çeşitli mühendislik problemlerinin tanınması, analizi ve çözümü için, jeolojinin bilimsel konseptlerinin ötesinde, jeoloji mühendisliği, bilimsel jeoloji ve mühendislik prensiplerinin ve metodlarının birleştirilmesini gerektirmektedir.

Jeoloji alanındaki mühendislik hizmetlerimiz;

Jeoloji.jpg  Jeolojiorijinalresim.jpg