EN

iş ve çevre

İŞ ve ÇEVRE

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş güvenliği, dünya genelini göz önüne aldığımızda ücretli olsun veya olmasın yapılan her türlü işi kapsamaktadır. Çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacı ile alınan tedbirler iş güvenliği kapsamındadır.

İş sağlığı ve güvenliği aynı zamanda çalışılan iş yerinde meydana gelebilecek her iş kazası ve meslek hastalıkları riskinin oluşmasına karşı tedbirler alan ve bu konudaki gereken şartları yerine getirmeyi amaçlayan bir bilim olarak tanımlanabilmektedir.

İş güvenliği her işyeri için önemli olup üzerinde titizlikle çalışılması gereken bir konudur. İş yerinin maddi varlığı kadar çalışanların da sağlığı ve can güvenliği de oldukça önemlidir.

İş güvenliği uzmanlarımız, işyeri tehlike sınıfına uygun risk analizleri ve acil eylem planlarıyla operasyon esnasında karşılaşabileceğiniz riskleri ortadan kaldırmaya yardımcı olurlar.

Uzmanlarımız, çalışanların güvenliği, çevreyi koruma ve varlıkların korunması amacına hizmet ederken aşağıdaki rehber kurallara iştirak ederler:

QHSE.jpg

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI

İş güvenliğinin amacı, yapılan işler sırasında veya işler nedeniyle iş kazası yaşanma ihtimalini en aza indirmek, çalışma ortamı nedeniyle oluşabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve meslek hastalığı oluşturabilecek işlerde önlemler almaktır. Bir diğer deyişle, kişilerin bir işe başlamadan önceki ve bitirdikten sonraki sağlık durumunun aynı olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için alınacak iş güvenliği tedbirleri her iş için farklıdır. İş sağlığı ve güvenliği, her meslekte, her çalışma alanında, her yaşam alanında yani hayatın her anında tüm insanların sağlığının bozulmasını önlemeyi ve daha ergonomik bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan çalışmalardır.

safetyatworkstockimage70010.jpg

ÇEVRE GÜVENLİĞİ ve ÇEVREYİ KORUMA

Temiz ve çevreye duyarlı enerji kaynaklarının üretimi felsefemiz doğrultusunda içinde bulunduğumuz çevrenin korunması,bizim kontrolümüzdeki saha çalışmalarında ve ön planlamalarda çalışan herkesin güvenli ve sağlıklı ortamlarda çalışmasının sağlanması temel ilkemizdir.

Yaşanılabilir bir çevre için, çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesi ve kontrolünün sağlanması ile birlikte yaşam kalitesinin yükseltildiği, çevresel kaynakların akılcı yönetimi için çalışan öncü bir kurum olmak için çalışmaktayız.

Petrol.jpg

Ayrıca Pitless Sondaj ekipmanları tedarik etmekte ve size özel sondaj çamuru arıtma ve yeniden kullanma sistemlerinin tasarımlarını da yapmaktayız.

PetrolbulamlamurTemizleme.jpg